BRD 2010 postfr.

BRD 2768
6,15 €

02.01.2010. Freimarke: Blumen (XX)

BRD 2768 w. Paar
12,30 €

02.01.2010. Freimarke: Blumen (XX)

BRD 2769/72
4,50 €

02.01.2010. Wohlfahrt: Obst

BRD 2773
2,18 €

02.01.2010. 1100 Jahre Limburg an derLahn

BRD 2774
3,30 €

02.01.2010. UNESCO-Welterbe (XXI)

BRD 2775
0,68 €

02.01.2010. 200 Jahre Museum für Naturkunde

BRD 2776
0,83 €

02.01.2010. 200 Jahre Museum für Naturkunde

BRD 2777selbstkl.
1,50 €

02.01.2010. Wohlfahrt: Obst

BRD 2778 selbstkl.
2,40 €

02.01.2010. 1100 Jahre Limburg

BRD 2778 selbstkl.
24,00 €

02.01.2010. 1100 Jahre Limburg

BRD 2779 selbstkl.
4,00 €

02.01.2010. UNESCO-Welterbe (XXII)

BRD 2780 selbstkl.
0,90 €

02.01.2010. 200 Jahre Museum für Naturkunde

BRD 2780 selbstkl.
9,00 €

02.01.2010. 200 Jahre Museum für Naturkunde

BRD 2781/82
1,50 €

11.02.2010. Sporthilfe (I)

BRD 2783
0,83 €

11.02.2010. Brettspiel "Mensch ärgere Dich nicht"

BRD 2784
1,35 €

11.02.2010. Hochzeitsring...

BRD 2785
3,90 €

11.03.2010. Deutsche Malerei (V)

BRD 2786/87
1,66 €

11.03.2010. Post: Grußmarken (I)

BRD 2788/89
3,00 €

08.04.2010. Sporthilfe (II)

BRD 2790/91
1,66 €

08.04.2010. Post: Grußmarken (II)

Seite 1 von 3